Sunday, February 17, 2008

Militanteng Paggawa ng Kuwento, Iskript at Alternatibong Produksyon

"Militanteng Paggawa ng Kuwento, Iskript at Alternatibong Produksyon"
(Digital Movie Application : Outline)
"Militant scriptwriting is not a dinner party, politeness is irrelevant"
1. Pagbuo ng ideya sa isang Kuwento
2. Pagbuo ng premise Ng isang Kuwento
3. Paglikha ng Karakter
4. Pagbalangkas ng Istorya
5. Tamang paggamit ng Unit Development
6. Pagbubuo Ng Iskript

Makilahok sa kakaibang sistema ng pagsusulat. Kung nais nyong sumali,magpadala ng e-mail sa address na ito mendiola_undergroun d@yahoo.com
Schedule : 10am-1pm (saturdays) 6 Sessions
Workshop Outline : Mendiola Underground
Included in the writers' project is a production lecture workshop by Director Mike Dagnalan, one of the directors of "RIGHTS". Basically, it is a 2 in 1 workshop for writers.

No comments: